Disclaimer en verantwoording - Disclaimer and justification

 

Dit is een website over naaktheid en erotiek (inclusief porno).

Alle gebruikte afbeeldingen op deze website zijn afkomstig van vrije internetsites die zonder restrictie toegankelijk waren.

Als eigen gemaakte of anderszins verkregen privéopnamen zijn gebruikt, zal dit daarbij vermeld worden.

Op alle specifiek erotische afbeeldingen zijn alleen modellen zichtbaar van 18 jaar en ouder.

Hierbij ging ik bij het downloaden ook uit van de disclaimers vermeld op de bronsites.

Mocht er twijfel bestaan over of aanstoot worden genomen aan bepaalde afbeeldingen, neem dan contact op.

Ik ben altijd bereid tot aanpassing of verwijdering van illustraties als deze problemen kunnen veroorzaken.

 

This is a website concerning nudity and erotics (including porn).

All used images on this website are downloaded from free internetsites, accessible without any restrictions.

When selfmade of otherwise received private pictures are used, this will be noted.

All specific erotic images only include models of 18 years and older.

In this I have trusted the disclaimers provided on the sourcesites.

If there might be any doubt about or be problems with some images, please take contact.

I am always willing to change or remove illustrations if they can cause trouble.

 

John Hardcastle